Normativa para a asistencia a esLibre

Última actualización: 21 de abril de 2022

Consonte a nova normativa de prevención da COVID-19, as normas indicadas nesta páxina quedan en SUSPENSO. Ainda así, xa que imos estar en espazos pechados, con bastante xente e con frecuencia, moi próximos un doutros, permitimonos aconsellaros, siguiendo las recomendaciones de la administración gallega que sigade utilizando mascaras cubrebocas no interior das salas.

Última actualización: 13 de febreiro de 2022

Á vista da situación sanitaria no momento de redactar estas normas, a organización quere informar que esta organización comprométese a observar, estritamente, todas e cada una das normas, disposicións e/ou obrigas que determinen as autoridades estatais e/ou autonómicas. Por isto, no caso de manterse unha situación semellante e actual, consideramos conveniente informar das seguintes obrigas para TODA persoa participante.

A negativa a respectar calquera decisión, neste eido, da organización suporá a perda do dereito a asistir a calquera acto neste evento.

Si tes calquera dúbida, non dubides en escribirnos a hola@eslib.re.